Comchruinneacha do dh'orain taghta Ghaidhealach : nach robh riamh roimhe clo-bhuailte gus a nis, air an tional o mheodhair, air feadh Gaighealtachd a's Eileine na h-Alba / le Paruig Mac-an-Tuairneir

by Mac-an-Tuairneir, Paruig Published by : T. Stiubhard, 1813 (Duneidionn) Physical details: viii , 402 p. 21 cm.
Subject(s): Scottish Gaelic | Poetry | Texts | Songs | Scotland
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.