Dillon, Charlie

Aistriú Éireann / in eagar ag Charlie Dillon agus Rióna Ní Fhrighil - Belfast Cló Ollscoil na Banríona, 2008 - xii, 145 p. 23 cm. - Belfast studies in language, culture and politics; Belfast studies in language, culture and politics 21 .

Includes bibliographical references.

Réamhrá -- Brollach / Michael Cronin -- Cumhacht an Aistriúcháin / Louis de Paor -- An Iasacht, an Aduaine agus Cúram an Aistritheora / Caoimhín Mac Giolla Léith -- An Cóiriú Morálta i Saothar Aistrithe Sheáin Tóibín / Gearóidín Uí Laighléis -- Gearrcaigh nó Gliogair: Dírbheathaisnéisí an Bhlascaoid faoi chló an Bhéarla / Tadhg Ó Dúshláine -- 'Knight of the generous heart': Caoineadh Airt Uí Laoghaire agus stair a aistrithe / Rióna Ní Fhrighil -- 'My comparatively feeble hand': Charlotte Brooke agus Reliques of Irish poetry (1789) / Lesa Ní Mhunghaile -- 'Níl tír ag file ach amháin an Ceart': Michael Hartnett agus na Béithe Allúracha / Róisín Ní Ghairbhí -- Fotheidealú agus Dubáil: Aistriúchán agus Teilifís Ghaeilge / Eithne O'Connell & John Walsh -- An Seoigheach sa Ghaeilge / Alan Titley -- An tSeanmóir a aistriú: Téacs agus Comhthéacs sa 17ú haois / Charlie Dillon -- Aistriúchán/ -áin Frank O'Connor de Chúirt An Mheonoíche le Brian Merriman / Liam P. Ó Murchú.


Text in Irish with some English.

0853899363

0853899363