Y Llyfr plygain, 1612

Gwasg Prifysgol Cymru

Y Llyfr plygain, 1612 - Caerdydd [Cardiff] Gwasg Prifysgol Cymru [University of Wales Press], 1931 - 258 p. 20 cm. - .

Adargraffwyd, trwy ganiatâd, o'r unig gopi y gwyddys amdano, sef yr un sydd yn awr yn yr Henry E. Huntington Library, San Marino, California.

T1087


Prayers
Welsh
Seventeenth Century