Marstrander, Carl J.S.

Bidrag til det Norske sprogs historie i Irland - Kristiania [Oslo] Jacob Dybwad, 1915 - viii , 167 p. 28 cm. - Videnskapsselskapets Skrifter 2 .

T6774


Norwegian
Language History
Ireland