MacLeoid, Murachadh

Laoidhean agus dàin spioradail - Edinburgh Norman Macleod, 1908 - xi , 83 p. 19 cm. - .

Ex-libris Angus Matheson.

31127


Poetry
Gaelic Verse