Ó Baoill, Colm

Rannsachadh na Gàidhlig 2000 : papers read at the Conference Scottish Gaelic Studies 2000 held at the University of Aberdeen 2-4 August 2000 / air a dheasachadh le Colm Ó Baoill agus Nancy R. McGuire. - Obar Dheathain An Clò Gaidhealach, 2002 - [viii], 312 p. 25 cm. - .

0952391171

0952391171


Literature
Scottish Gaelic
History
Congresses, Conferences