Ceachta cainnte grammadaighe : the practical grammar of modern Irish.

Ó Catháin, Seaghán

Ceachta cainnte grammadaighe : the practical grammar of modern Irish. - 5th - Baile Átha Cliath M.H. Macguill agus a Mhac, 1914 - 224 p. 22 cm. - .

T909


Manuals
Modern Irish
Grammar