Indo-European parataxis.

Bednarczuk, Leszek

Indo-European parataxis. - Krakow Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 1971 - 168 p. 24 cm. - (Wyzsza Szkola Pedagogiczna W Krakowie. Prace Monograficzne ; 8) .

T2298


Indoeuropean
Grammar
Syntax