JONES, Robert Ambrose, called Emrys ap Iwan.

Pregethau - Bangor : Caernarfon : Llyfrfa'r Methodistiaid Wesleaidd ; Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd, [1927] - 212 p. ; 19 cm.

Donation Ex libris Proinsias Mac Cana. Item 33240.

PMC 891.66 J