MacLeoid, Tormod

Bardachd a Leodhas : air a chruinneachadh 's air a deasachadh / le Tormod Mac Leoid ('Am Bard Boachd') - Glaschu [Glasgow] Gairm, 1969 - [viii] , 79 p. 22 cm. - .

Ex-libris Angus Matheson.

22291


Poetry
Scottish Gaelic