Hanes a thrysorau'r Llyfrgell 1985-2009 : Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru = History and treasures of the library 1985-2009 : University or Wales centre for Welsh and Celtic studies

University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies.

Hanes a thrysorau'r Llyfrgell 1985-2009 : Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru = History and treasures of the library 1985-2009 : University or Wales centre for Welsh and Celtic studies History and treasures of the Library 1985-2009 : University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru : hanes a thrysorau'r Llyfrgell 1985-2009 University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies : history and treasures of the Library 1985-2009 - Aberystwyth Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 2009 - 30 p. 22 cm. - .

"Y mae'r cyhoeddiad hwn yn seiliedig ar y papur a gyflwynwyd yn y gynhadledd 'Cerrig milltir', a drefnwyd gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ac a gynhaliwyd 28 Mehefin - 2 Gorfennaf 2005 = This publication is based upon the paper delivered at the University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies 'Milestones' conference held 28 June - 2 July 2005" - nodyn ar ddechrau'r llyfr = note at start of book.


Testun Cymraeg a Saesneg = Welsh and English text.

190702901X 9781907029011 (pbk.) :

190702901X


Libraries