Ó Muirithe, Diarmuid

Foclóir nua-bhailithe ó Fhotharta agus Uí Bhairrche in Oirdheisceart Loch Garman, maille le liosta focal, paidreacha, amhráin, agallamha agus litir, ó lámhscríbhinní i seanchanúint na háite nár foilsíodh riamh / Diarmuid Ó Muirithe a bhailigh. - Ollscoile Bhaile Átha Cliath Unpublished Thesis, 1975 - 186 p. 30 cm. - .

Do chéim M.Litt. faoi chúram E.G. Quin.

DI3


Irish
Dialectology
Linguistics
Dictionaries