Ní Fhoghlú, Siobhán

Séamas Mac Consaidín : dánta - Maynooth Unpublished Thesis, 1987 - 115 p. 30 cm. - .

Mhiontráchtas M.A. le cur faoi bhráid Roinn na NuaGhaeilge Coláiste Phádraig, Maigh Nuad.

DI48


Literature
Poetry
Early Modern Irish
Criticism