Dinneen, Rev. Partick Stephen

An tobar draoidheachta : dráma leis an Athair Pádraig Ua Duinnín. - Baile Átha Cliath Connradh na Gaeilge - 44 p. 17 cm.

An dara h-eagar, agus míniughadh fairsing leis

T4120


Drama
Irish