Ó Baoill, Colm

Iain Dubh : orain a rinn Iain Dubh mac Iain mhic Alein (c1665-c1725). - Obar-Dheathain An Clo Gaidhealach, 1994 - 90 p. 22 cm. - .

0952391104

0952391104


Seventeenth Century
Eighteenth Century
Poetry
Scottish Gaelic
Literature
Texts
Songs