Edward Lhuyd : 1660 - 1709

Edwards, Nancy

Edward Lhuyd : 1660 - 1709 - Aberystwyth Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 2010 - 44 p. 21 cm. - .

Cyhoeddwyd i fynd gydag arddangosfa a gynhaliwyd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 24 Mehefin hyd at 21 Awst 2009 = Published to accompany an exhibition held in the National Library of Wales from 24 June to 21 August 2009.

Llyfryddiaeth = Bibliography: t = p: 44.


Testun cyfochrog Cymraeg / Saesneg = Welsh / English parallel text.

1907029028

1907029028


Exhibitions
Wales
Biographies