Art Mac Cumhaigh : dánta

Ó Fiaich, Tomás (editor)

Art Mac Cumhaigh : dánta - Baile Átha Cliath An Clóchomhar, do Choiste Éigse Oirialla 1973 - 187 p. : plates, illus., map ; 21 cm.

Accession No. 29604 reprinted in 1981

List of manuscripts, p. 138-9

T4570


Poetry
Irish
Literature
Eighteenth Century