An Roinn Oideachais

Téarmaí leabharlainne = Library terms - 2nd - Baile Átha Cliath : An Gúm, 1993 - xi, 39 p. 23 cm. - (Nuathéarmaíocht na Gaeilge) .

An chéad eagrán 1989

185791080X

185791080X


Modern Irish
Dictionaries
Libraries